Algemene Verkoopvoorwaarden

Datenightbox V.O.F. behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment, geheel of gedeeltelijk, te wijzigen door Gebruikers via de Site op de hoogte te stellen met een opzegtermijn van ten minste 30 dagen, als de methoden worden gewijzigd; van het gebruik van de aangeboden producten en diensten. Gebruikers dienen deze pagina daarom periodiek te raadplegen om altijd op de hoogte te zijn van de toegepaste voorwaarden. Het is duidelijk dat het gebruik van de site na dergelijke wijzigingen de stilzwijgende aanvaarding ervan impliceert.

Registratie op de site

De site is uitsluitend gericht op gebruikers die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De navigatie en het gebruik van de diensten die binnen de Site worden aangeboden, worden toegankelijk gemaakt na registratie.

Registratie is gratis. Gebruikers die zich bij de site registreren, moeten enkele persoonlijke gegevens verstrekken en alle stappen van de procedure volgen (hierna ook ” volledige registratie “).

Op het moment van volledige registratie zal de gebruiker worden gevraagd om een gebruikersnaam en een wachtwoord te kiezen, die de gebruiker zich ertoe verbindt om zelfs niet tijdelijk aan derden te geven en deze zorgvuldig en met geheimhouding onder eigen verantwoordelijkheid te bewaren, wat deze referenties vormt het enige middel om de gebruiker te identificeren en zijn toegang tot de aanbiedingen te valideren.

De gebruiker wordt er daarom van op de hoogte gebracht dat alle handelingen die worden uitgevoerd met behulp van deze referenties aan hem zullen worden toegeschreven en bindend voor hem zullen zijn.
De gebruiker wordt verzocht Datenightbox V.O.F. onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik van zijn toegangsgegevens of om schendingen door derden te melden.

Waar Datenightbox V.O.F. bevindingen van schendingen konden worden bereikt; naar eigen goeddunken de toegang blokkeren, de daarin opgenomen informatie permanent verwijderen of de opening van nieuwe accounts door dezelfde gebruiker weigeren.

De gebruiker kan te alle tijden de informatie die tijdens de registratie is vrijgegeven, bijwerken en / of wijzigen of de annulering ervan aanvragen. In geval van annuleringsverzoek zal Datenightbox V.O.F. dergelijke informatie echter geheel of gedeeltelijk tijdelijk bewaren, uitsluitend voor het uitvoeren van eventuele aankopen en / of om boekhoudkundige en fiscale procedures te kunnen voltooien.

Voorwaarden van het aanbod

Onderwerp van Datenightbox V.O.F. biedt de aankoop van goederen aan tegen de prijzen vermeld op de Website. Datenightbox V.O.F. behoudt zich het recht voor om bestellingen van andere onderwerpen dan “consumenten” niet op te volgen in overeenstemming met haar commerciële beleid.

DATENIGHTBOX V.O.F. verkoopt in ieder geval geen alcohol aan personen die nog geen 18 jaar oud zijn. Door de bestellingen te verzenden, garandeert de consument dat het onderwerp van de bestelling en, indien dit niet het geval is, de ontvanger van de goederen ouder zijn dan 18 jaar.

De prijzen zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief BTW. De verzendkosten van de goederen kunnen vast of variabel zijn, berekend op basis van gewicht, aantal geselecteerde items en / of naar het bestemmingsadres van de goederen. De gebruiker wordt echter altijd eerst geïnformeerd over het bedrag van de verzendkosten om de aankoopprocedure te voltooien en de betaling te doen.

De afbeeldingen bij de informatiebladen van een product of aanbieding zijn mogelijk niet perfect representatief voor hun kenmerken, maar verschillen in kleur, maat en accessoires op de foto. Alle informatie over aankoopondersteuning is bedoeld als eenvoudig algemeen informatiemateriaal en mag daarom niet verwijzen naar de werkelijke kenmerken van één aanbieding.

De geldigheid van promoties kan onderhevig zijn aan kwantitatieve of tijdelijke beperkingen, waarna ze mogelijk niet meer beschikbaar zijn. De geldigheidsdatum en / of de beschikbare hoeveelheid van de aanbiedingen worden op de site vermeld zodat de gebruiker deze kan leren kennen.

DATENIGHTBOX V.O.F. kan te allen tijde en naar eigen goeddunken de duur of hoeveelheid van een aanbieding wijzigen, niettegenstaande het feit dat het bestellingen volgt die tijdens de geldigheid van een bepaalde aanbieding zijn geplaatst.

Een aanbieding kan in de loop van de tijd meerdere keren worden gepubliceerd, ook als gevolg van overeenkomsten met de partner of leverancier van de goederen. In sommige gevallen is het mogelijk dat de beschikbaarheid van een goed eindigt op een moment na de aankoop: in deze gevallen zal DATENIGHTBOX V.O.F. , indien aan de voorwaarden is voldaan, de Gebruiker vergoeden.

Aankoopprocedure en betalingsmethoden

Nadat hij de voorwaarden van het aanbod heeft erkend, kan de gebruiker de aankoop voltooien door de procedure op de site te volgen.

Voorafgaand aan de afronding van de aankoop wordt een samenvatting weergegeven waarin de kosten per eenheid van het geselecteerde activum en het totaal, bij aankoop van meer, het bedrag van hetzelfde artikel of verschillende artikelen worden aangegeven.

De kosten van eventuele verzend-, bezorg- of postkosten kunnen vast of variabel zijn, berekend op basis van het gewicht van de goederen, het aantal geselecteerde items en / of het bestemmingsadres dat door de gebruiker tijdens het aankoopproces is aangegeven.

Verzendkosten kunnen ook zijn inbegrepen in de verkoopprijs van sommige artikelen of gratis zijn als het totale bedrag van de bestelling hoger is dan een bepaalde waarde of na een specifieke promotie. De gebruiker wordt echter altijd geïnformeerd over het bedrag van de verzendkosten voordat de aankoopprocedure wordt afgerond en de betaling wordt gedaan.

Zodra de aankoop is voltooid, moet de gebruiker doorgaan met de betaling, die zal worden uitgevoerd tegen DATENIGHTBOX V.O.F. , zowel in het geval van directe verkoop als in het geval van tussentijdse verkoop.

In het geval van een tussentijdse verkoop ontvangt DATENIGHTBOX V.O.F. de betaling op naam en rekening van de klant en moet het duidelijk zijn dat de producten rechtstreeks door DATENIGHTBOX V.O.F. worden verkocht.

Na succesvolle afronding van de betaling ontvangt de gebruiker een bevestigingsmail met informatie over het gekochte product en / of aanbieding. De e-mail bevat daarnaast een verwijzing naar deze algemene voorwaarden.

Bevestiging wordt bevestigd met een samenvatting van de adreslevering en facturering. De verzending van de goederen vindt plaats binnen de in de orderbevestiging vermelde tijd. Levertijden worden ook aangegeven voordat de aankoopprocedure wordt afgerond in het winkelwagenoverzicht of op de productpagina.

Deze informatie is indicatief en vertegenwoordigt geen bepaalde datum, aangezien deze niet van toepassing is; het is altijd mogelijk om vertragingen te voorzien als gevolg van de koerier die verantwoordelijk is voor levering aan de klant of andere oorzaken als gevolg van derden of overmacht die niet te wijten is aan DATENIGHTBOX V.O.F.

In het geval van tijdelijke aanbiedingen ( flash-deal ), kunnen de goederen na het verstrijken ervan worden verzonden naar de gebruiker. Bij afwezigheid van de bevestigingsmail is de aankoop niet mogelijk; betekenis geldig afgesloten.

In dit geval, als het bedrag van de niet-aankoop ten onrechte in rekening wordt gebracht aan de gebruiker, is deze aansprakelijk om DATENIGHTBOX V.O.F. onmiddellijk op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar info@datenightbox.nl, zodat DATENIGHTBOX V.O.F. weet dat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden voor het geval van terugbetaling van het betaalde bedrag.

De geaccepteerde betalingsmethoden, tenzij anders aangegeven of overeengekomen met de gebruiker, zijn: IDeal, creditcard, Mastercard, Maestro, Postepay, met PayPal-account, en bankoverschrijving. DATENIGHTBOX V.O.F. kan, in sommige of alle gevallen en naar eigen goeddunken, de wijze van alternatieve betaling aanbieden onder rembours (in contanten bij aflevering van de goederen).

De betaling van de verschuldigde bedragen gebeurt, tenzij anders vermeld in de voorwaarden van het aanbod, na bevestiging van betaling. In het geval van bankoverschrijving worden op het moment van bevestiging van de bestelling de bankgegevens (IBAN) vermeld, het bedrag van de bankoverschrijving en het ordernummer.

Betaling via overschrijving is vereist; plaatsvinden binnen de aangegeven termijnen en in ieder geval niet later dan 2 dagen na de bevestiging van de bestelling, een termijn waarbinnen het niet mogelijk is om de ontduiking van de goederen te garanderen: in dit geval DATENIGHTBOX V.O.F. voorzien in teruggave aan de afzender, zonder extra kosten en overschrijving, de betaling ontvangen na de deadline.

Als de gebruiker begrijpt dat hij / zij onjuiste en / of onvolledige informatie heeft verstrekt over zijn algemene kenmerken; of het verzendadres van de goederen, moet u ons onmiddellijk en binnen de besteltijden informeren door een e-mail te sturen naar het adres info@datenightbox.nl.

In alle gevallen is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor de eventuele indicatie van algemeenheden; of onjuist en / of onvolledig afleveradres, waardoor de mogelijkheid bestaat dat het betaalde bedrag verloren gaat als de goederen bij vreemden worden afgeleverd.

Beveiliging bij transacties

DATENIGHTBOX V.O.F. ® besteedt veel aandacht aan de veiligheid van haar gebruikers. DATENIGHTBOX V.O.F. verwerkt en bewaart geen betalingslicentiegegevens (bijv. Creditcardnummers), die worden verwerkt en / of opgeslagen door de relevante betalingsdienstaanbieders.

In feite vindt de daadwerkelijke betaling plaats via velden voor het invoeren van beveiligde en gecodeerde betalingsgegevens. Pas nadat de transactie is afgerond, informeert de bankdienstverlener DATENIGHTBOX V.O.F. het resultaat van de betaling, zonder gevoelige informatie te verstrekken. Om deze reden heeft DATENIGHTBOX V.O.F. geen enkele macht over de mogelijke weigering van de creditcard die gebruikt is voor betaling.

DATENIGHTBOX V.O.F. kan daarom op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de creditcard van de gebruiker om de betaling van de gekochte producten en / of diensten te verrichten.

Verzending en bezorging

DATENIGHTBOX V.O.F. accepteert bestellingen met levering uitsluitend op het Nederlands grondgebied. De verzending van de goederen vindt plaats binnen de maximale termijn die is aangegeven in de voorwaarden van de aanbieding en kan voor tijdige aanbiedingen ( flash-deal ) vanaf het einde daarvan beginnen.

De verzending van de goederen vindt plaats binnen de in de orderbevestiging vermelde tijd. Levertijden kunnen ook worden aangegeven voordat de aankoopprocedure wordt afgerond in het winkelwagenoverzicht of op de productpagina.

Deze informatie is indicatief en vertegenwoordigt geen bepaalde datum, aangezien deze niet van toepassing is; het is altijd mogelijk om eventuele vertragingen te voorzien vanwege de koerier die verantwoordelijk is voor de levering aan de klant.

In het verre geval waarin de goederen om welke reden dan ook na ontvangst van de bestelling niet meer beschikbaar zijn, zal het een terugbetaling ontvangen van alle ontvangen betalingen, zonder kosten voor de gebruiker. De gebruiker kan via e-mail worden geïnformeerd over het tijdstip waarop het product wordt verzonden vanuit DATENIGHTBOX V.O.F.

In het geval van het verzenden van flessen gebruikt DATENIGHTBOX V.O.F. een gepatenteerde verpakking en is goedgekeurd door de koerier, ontworpen om de integriteit van het product te waarborgen.

In ieder geval zal de gebruiker op het moment van levering van de goederen door de koerier moeten controleren of de verpakking intact, onbeschadigd of in ieder geval gewijzigd is, ook in de sluitmaterialen (plakband of omsnoering) of dat er is geen vloeistoflekkage.

Elke doos van Datenightbox wordt afgesloten met een sealzegel, wanneer de sealzegel is gescheurd voor het openen van het product dan is Datenightbox V.O.F. niet meer verantwoordelijk voor de eventuele schade.

Mogelijke problemen die inherent zijn aan de fysieke integriteit, de correspondentie of volledigheid van de ontvangen producten moet worden gemeld binnen 3 dagen van levering, door een e-mail te sturen naar: info@datenightbox.nl. In geval van niet-levering van de goederen binnen de aangegeven tijden, is de gebruiker verplicht dit aan DATENIGHTBOX V.O.F. te melden, die met de koerier, de status van de verzending en de eventuele afwijking zal controleren.

Conformiteitsgarantie van het product

DATENIGHTBOX V.O.F. werkt ijverig en in absoluut goede trouw bij het selecteren van leveranciers en partners, het verifiëren van de daadwerkelijke geschiktheid ervan om de producten te leveren in de hoeveelheden en volgens de kenmerken beschreven in de aankoopaanbiedingen, met dien verstande dat DATENIGHTBOX V.O.F. niet verantwoordelijk kan zijn voor schade aan personen als gevolg van mogelijke schending door producenten. In ieder geval kan

DATENIGHTBOX V.O.F. de volledigheid noch van de inhoud van de door de leverancier of partner verstrekte informatie, noch van de perfecte overeenstemming van wat wordt beschreven in het productblad of de aanbieding met het daadwerkelijk geleverde product, evenals de legitimiteit garanderen. van gebruik door de leverancier of partner van afbeeldingen, video’s en onderscheidende tekens.

De gebruiker is zich er ook van bewust dat de afbeeldingen die op de voorstellen worden gebruikt soms slechts een indicatie kunnen zijn van het product en niet altijd een getrouwe weergave zijn van het geleverde product. In het geval van tussenverkoop, en dus van producten die rechtstreeks door een partner worden geleverd, zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van de producten onder garantie. Eventuele klachten moeten rechtstreeks naar info@datenightbox.nl verstuurd worden.

Het herroepingsrecht en retourneren

Heeft u een pakket ontvangen en wilt u dit retourneren? U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het goed in bezit heeft gekregen de overeenkomst te herroepen, mits u de producten niet geopend heeft en een bewijs van aankoop kan overhandigen (zoals de factuur). Indien de verzegel verbroken is, kunt u dit niet meer retourneren en vervalt het recht van terugbetaling.

Uit hygiënische en voedselveiligheidsoverwegingen kunt u alleen de niet-voedingsproducten retourneren. Indien een product onverhoopt beschadigd – of niet met de gewenste kwaliteit – is aangekomen, kan je contact opnemen met onze klantenservice via info@datenightbox.nl

U bent zelf verantwoordelijk voor het retour sturen. Wij raden u aan goed uw kopie verzendbewijs te bewaren en het track&trace nummer. Wij zijn niet verantwoordelijk wanneer het pakket niet bij ons aankomt.

In ieder geval, volgens de art. 59 van de Consumentenwet, zijn uitgesloten van de mogelijkheid van herroeping van de verpakte goederen op maat of gepersonaliseerd of die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd of onderhevig zijn aan snelle wijziging of bederf.

Verantwoordelijkheid voor DATENIGHTBOX V.O.F.

DATENIGHTBOX V.O.F. is niet verantwoordelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de site, zoals computervirussen, weglatingen, serviceonderbrekingen en softwarefouten, ook niet ten koste van de IT-apparatuur van de gebruiker, waardoor de dienstverlening wordt verhinderd of vertraagd als deze door externe oorzaken, overmacht en / of derden niet afhankelijk van de wil van de eigenaar.

DATENIGHTBOX V.O.F. is alleen verantwoordelijk voor eventuele fouten of discrepanties in Direct Sales, terwijl het in geen geval verantwoordelijk is voor eventuele fouten of discrepanties in de Intermediate Sales, waarvoor alleen de Partner verantwoordelijk is voor de Gebruiker. Bijgevolg wordt de gebruiker geïnformeerd dat hij in dergelijke situaties zijn eigen klachten zal moeten behandelen en uitsluitend zal moeten optreden.

In ieder geval kan DATENIGHTBOX V.O.F in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen of afwijkingen die het gevolg zijn van gebeurtenissen buiten hun redelijke controle, zoals, maar niet beperkt tot: (i) overmacht; (ii) gebeurtenissen die afhankelijk zijn van derden, zoals onderbreking of storing van de diensten van telecommunicatie-exploitanten en / of hoogspanningslijnen, of handelingen of nalatigheden van vervoerders of verladers.

Industriële en intellectuele eigendommen

DATENIGHTBOX V.O.F. is houder van alle rechten met betrekking tot de grafische inhoud en het conceptuele van de website, evenals van de onderscheidende eigenlijke tekens die daarin zichtbaar worden gemaakt. Het is daarom verboden de reproductie, zelfs gedeeltelijk, van de inhoud en de afbeelding van de site, evenals onderscheidende tekens die daarin zichtbaar zijn gemaakt. DATENIGHTBOX V.O.F.

Privacy

Persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt om gevolg te geven aan de verzoeken van de gebruiker. DATENIGHTBOX V.O.F. garandeert zijn gebruikers dat ze werken in overeenstemming met de wet met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, die wordt geregeld door de Privacy Code op grond van wetsbesluit nr. 196/2003.

DATENIGHTBOX V.O.F. zal de privacy van alle gebruikers van haar site waarborgen en wij zullen ten alle tijden de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw gegevens slechts gebruiken om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

DATENIGHTBOX V.O.F. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

DATENIGHTBOX V.O.F. gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling of offerteaanvraag plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Indien u bij DATENIGHTBOX V.O.F. een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

DATENIGHTBOX V.O.F. verkoopt uw gegevens niet. Persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden verkocht worden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Privacyverklaring Klarna

Voor Klarna is jouw privacy belangrijk. Daarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens altijd op verantwoorde wijze en met jouw privacy in het achterhoofd. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wanneer je gebruik maakt van de diensten van Klarna (de “Diensten”) en een klant van ons wordt.

Voorbeelden van het gebruik van onze diensten zijn als je betaalt met één van onze betaalopties, onze applicatie op het web of op mobiel (de Klarna App) gebruikt of als je je informatie door ons laat invullen in de checkout van een webwinkel. In dit document staat ook beschreven welke rechten je hebt en hoe je ze kunt uitoefenen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Klarna, met uitzondering van wat is beschreven in paragraaf 1. Het is daarom belangrijk dat je deze privacyverklaring leest.

Sommige van onze Diensten zullen je toegang geven tot content en functies die worden aangeboden door andere bedrijven of organisaties dan Klarna (“Derde Partij Diensten”). Dit is bijvoorbeeld het geval als we een koppeling maken van onze website naar de website van derden, en je via onze webbrowser op de Klarna App de website van derden bezoekt.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het verwerken van jouw persoonlijke gegevens door Derde Partij Diensten, en Klarna is niet verantwoordelijk voor het verwerken van jouw gegevens door derden.

Wij zijn Klarna Bank AB (publ), geregistreerd in het Zweedse handelsregister onder het registratienummer 556737-0431 met onze hoofdvestiging aan Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Onder het EU-recht voor de bescherming van persoonsgegevens zijn we de verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die we van jou krijgen of op een andere manier over jou verzamelen. Wij zijn verantwoordelijk voor verwerking van jouw persoonsgegevens in overeenstemming met geldige wetgeving voor gegevensbescherming.

1. Andere Klarna privacyverklaringen

De diensten Klarna Ident en Klarna Open Banking gebruiken je persoonsgegevens in overeenstemming met de afzonderlijke privacyverklaringen van deze Diensten, die je bij het gebruik van deze diensten worden aangeboden.

Deze afzonderlijke privacyverklaringen zijn van toepassing in plaats van de hier gegeven informatie. Afzonderlijke privacyverklaringen kunnen ook gelden voor specifieke campagnes of aanbiedingen die tijdelijk beschikbaar zijn. Als dat het geval is, dan worden dergelijke afzonderlijke privacyverklaringen aangeboden bij de campagne of aanbieding.

Als je in dienst bent van Klarna, een kandidaat bent die solliciteert naar een baan bij Klarna, of een werknemer bent van een winkel die samenwerkt met Klarna, zijn andere privacyverklaringen van toepassing op de verwerking van je persoonsgegevens door Klarna voor deze doeleinden, en zul je relevante informatie ontvangen tijdens het contact met Klarna.

Neem contact met ons op -je vindt contactinformatie in paragraaf 13- als je een kopie van de relevante privacyverklaring wilt hebben.

2. Welke informatie verzamelen we?

2.1 Informatie die je ons verstrekt

Jij kunt ons informatie over jezelf geven wanneer jij gebruikmaakt van een van de Diensten van Klarna, bijvoorbeeld als je kiest om te betalen met een van Klarna’s betaalmethoden, contact met ons opneemt of gebruikmaakt van de Klarna App. Je mag alleen je eigen persoonsgegevens verstrekken voor het gebruik van de Diensten, zodat de Diensten op een correcte manier kunnen worden aangeboden.

Afhankelijk van welke Dienst je kiest, kan het gaan om:

 • Persoonlijke gegevens en contactinformatie – naam, geboortedatum, nationaal ID-nummer, aanspreektitel, verzend- en factuuradres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, nationaliteit, salaris, audio-, foto- en video-opnamen van u en uw ID-kaart, enz.
 • Betaalinformatie – credit- en debitcard-gegevens (kaartnummer, geldigheidsdatum en CVV- code), factuurinformatie, rekeningnummer, enz.
 • Bijzondere categorieën van persoonsgegevens – Je kunt ervoor kiezen om ons persoonsgegevens te verstrekken die worden aangemerkt als bijzondere categorieën van persoonsgegevens onder EU Verordening 2016/679 (de AVG), zoals gegevens over religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond of gegevens met betrekking op je gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. We hebben deze categorieën van persoonsgegevens niet nodig om de Diensten aan te bieden. Als je ervoor kiest om ons deze persoonsgegevens te verstrekken, dan is dat altijd vrijwillig en op grond van jouw uitdrukkelijke toestemming. In paragraaf 5 kun je lezen hoe je je toestemming kunt intrekken.

Je kunt te allen tijde jouw profielgegevens, zoals jouw contactgegevens en andere bewerkbare instellingen, wijzigen. Dit kan in de Klarna App of door contact met ons op te nemen.

2.2 Informatie die we over jou verzamelen

Afhankelijk van welke Dienst je gebruikt, kunnen wij, zelf of via derde partijen (bijvoorbeeld handelsinformatie- en fraudepreventiebureaus, winkels of publieke databanken) de volgende informatie verzamelen:

 • Persoonlijke gegevens en contactinformatie – naam, geboortedatum, nationaal ID-nummer, aanspreektitel, verzend- en factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.
 • Informatie over goederen en/of diensten – gegevens over wat je koopt, inclusief bijvoorbeeld het type goederen of een track- en tracecode.
 • Financiële informatie – financiële informatie verkregen via derde partijen, zoals je inkomen, mogelijke uitstaande kredieten, negatieve betalingsregistraties, eerdere betaal- en kredietacceptatie, rekeningnummer, naam van de rekeninghouder, en andere bankgegevens.
 • Informatie over interactie tussen jou en Klarna – hoe je onze Diensten gebruikt, inclusief informatie over uitstaande schulden en schuld- en betalingsgeschiedenis bij Klarna. Technische gegevens zoals webpaginareactietijden, fouten bij het downloaden, persoonlijke instellingen, je contactgeschiedenis met de klantenservice van Klarna, etc.
 • Opgenomen telefoongesprekken – We nemen telefoongesprekken op als je de klantenservice belt.
 • Informatie over interactie tussen jou en winkels – je eerdere contacten met winkels waar jij winkelt, zoals informatie over of je de producten hebt ontvangen en het type webwinkel.
 • Apparaatinformatie – bijvoorbeeld IP-adres, de taal- en browserinstellingen, tijdzone, besturingssysteem, platform en schermresolutie. Ga naar paragraaf 11 om meer te lezen over hoe we informatie over je apparaat verzamelen en/of opslaan.
 • Informatie van externe PEP- en Sanctielijsten – we kunnen je informatie screenen tegen internationale sanctielijsten en lijsten van zogenaamde politiek prominente personen. Deze lijsten bevatten gegevens zoals naam, geboortedatum, geboorteplaats, beroep of functie en de reden voor opname op de lijst.
 • Servicespecifieke informatie – om je te voorzien van een aantal van onze Diensten kunnen wij aanvullende persoonsgegevens verzamelen en verwerken die niet onder de bovenstaande categorieën vallen. Zie hoofdstuk 4 hieronder om te weten te komen welke aanvullende persoonsgegevens voor de betreffende Dienst worden verwerkt.

3. Welke persoonsgegevens verwerken we, voor welk doel en op welke rechtsgrond?

Afhankelijk van de Diensten die je gebruikt, kan Klarna je persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden die hieronder zijn opgesomd gebaseerd op de rechtsgrond genoemd voor elk afzonderlijk doeleinde. In paragraaf 4 vind je meer specifieke informatie over hoe we je gegevens verwerken in sommige van onze Diensten.

Verwerking bij het uitvoeren van de Diensten

Doel van de verwerking

Persoonsgegevens

Rechtsgrond voor verwerking

Beheer van de klantrelatie met jou op verschillende manieren, bijvoorbeeld om je betaling te beheren of onze verplichtingen uit hoofde van kredietovereenkomsten tussen jou en ons uit te voeren.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, betalingsinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiële informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels, apparaatinformatie en servicespecifieke informatie.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Het maken en versturen van informatie naar jou in elektronische vorm (geen marketing).

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, betalingsinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiële informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels, apparaatinformatie en servicespecifieke informatie.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Beoordelen wat de meest geschikte manier is om contact met je op te nemen om je te informeren over uitstaande schulden.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, financiële informatie (als we deze voorhanden hebben) en informatie over interactie tussen jou en Klarna.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang om zo effectief mogelijk contact met je op te kunnen nemen.

Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Beoordelen in welke volgorde verschillende betaalopties aan jou moeten worden gepresenteerd bij de checkout bij een winkel die Klarna gebruikt. Deze verwerking en presentatie hebben echter geen invloed op welke betaalopties voor jou beschikbaar zijn.

Hiertegen kun je te allen tijde bezwaar maken door contact met ons op te nemen door middel van de hieronder genoemde contactgegevens.

Met deze verwerking doen wij aan profilering. Zie paragraaf 6 voor meer informatie over profilering.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over goederen en/of diensten, informatie over interactie tussen jou en Klarna en informatie over de interactie tussen jou en de webwinkel.

Als je akkoord bent gegaan met de Voorwaarden voor het gebruik als omschreven in paragraaf 4.4, dan is de toepasselijke wettelijke grondslag de uitvoering van een overeenkomst.

Ben je echter niet akkoord gegaan met deze voorwaarden, dan baseert Klarna deze verwerking op een gerechtvaardigd belang.

Klarna (en jij als klant) heeft er namelijk een gerechtvaardigd belang bij dat de betaaloptie van jouw voorkeur op een prominente plek wordt getoond bij de checkout.

Wij verzekeren dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons gerechtvaardigd belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken over onze Diensten (bijvoorbeeld nadat je contact hebt opgenomen met de klantenservice van Klarna) via e-mail, sms, telefoon of op een andere manier.

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik. Je wordt ook geïnformeerd over je recht om bezwaar aan te tekenen (opt-out) elke keer dat je e-mail of telefoonnummer voor dit doel wordt gebruikt.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over goederen en/of diensten, informatie over interactie tussen jou en Klarna, en informatie over de interactie tussen jou en de winkel.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.

Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Het uitvoeren van een kredietwaardigheidsbeoordeling voordat een krediet wordt verstrekt. (Zie paragraaf 4.1 over onze kredietdiensten en paragraaf 7.4 over hoe we samenwerken met handelsinformatiebureaus.)

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, financiële informatie (inclusief informatie die we extern verkrijgen van handelsinformatiebureaus), en informatie over interactie tussen jou en Klarna.

Voldoen aan wet- en regelgeving, wanneer het krediet dat we verstrekken wettelijk gereguleerd is. In het geval dat het krediet niet wettelijk gereguleerd is, worden de gegevens verwerkt om de overeenkomst uit te voeren.

Het voorkomen van IT-aanvallen (bijvoorbeeld DDos aanvallen) tegen Klarna’s Diensten, als deel van onze inspanningen om onze Diensten veilig te houden.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over interactie tussen jou en Klarna, informatie over interactie tussen jou en winkels en apparaatinformatie.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het veilig houden van onze Diensten.

Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Om je als kwetsbare klant te kunnen behandelen (als je door persoonlijke omstandigheden in een kwetsbare positie bent beland.)

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna en bijzondere categorieën van persoonsgegevens.

Gebaseerd op jouw expliciete toestemming

Het verbeteren van onze Diensten, voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden, en het documenteren van wat tussen jou en onze klantenservice is besproken en afgesproken.

Opgenomen telefoongesprekken

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van onze Diensten en het uitvoeren van training en kwaliteitscontrole.

Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Het overdragen van jouw gegevens aan winkels, leveranciers en andere ontvangers (Zie paragraaf 7 voor meer informatie over hoe we je gegevens delen en waarom.)

Alle categorieën van persoonsgegevens onder paragraaf 2

Verschilt afhankelijk van de ontvangers, zie voor meer informatie paragraaf 7. Bijvoorbeeld, Klarna heeft een gerechtvaardigd belang om leveranciers te gebruiken om haar Diensten aan te bieden en we kunnen een wettelijke plicht hebben om je gegevens met de bevoegde autoriteiten te delen. Het delen van persoonsgegevens met betaaldienstverleners is nodig om de overeenkomst uit te voeren.

Het uitvoeren van risicobeoordelingen, fraudepreventie en risicomanagement (bijvoorbeeld door het verifiëren van je identiteit en het uitvoeren van controles voor fraudepreventie).

Zie paragraaf 7 voor een meer gedetailleerde beschrijving van onze fraudepreventiepartners.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, betalingsinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiële informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels en apparaatinformatie.

Klarna en andere partijen (voornamelijk klanten) hebben een gerechtvaardigd belang bij het risicomanagement van Klarna’s zakelijke dienstverlening bijvoorbeeld om de frauderisico’s te beheersen.

Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken Klarnah heeft ook een wettelijke plicht om haar klanten te identificeren.

Uitvoeren van incassowerkzaamheden, onder meer het innen en verkopen van schulden.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiële informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna en informatie over de interactie tussen jou en winkels.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het incasseren en verkopen van schulden.

Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken

Productverbetering en onderzoek

Het anonimiseren van je persoonsgegevens voor productontwikkeling om klantgedrag te analyseren.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, betalingsinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiële informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels, apparaatinformatie en servicespecifieke informatie.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het anonimiseren van jouw persoonsgegevens voor productontwikkeling om klantgedrag te analyseren..

Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Het uitvoeren van data-analyse voor productverbetering en het testen van producten (bijvoorbeeld om risico- en fraudemodellen te verbeteren)

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, betalingsinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiële informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels, apparaatinformatie, informatie van externe PEP- en Sanctielijsten, en servicespecifieke informatie.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van data-analyse voor productverbetering en het testen van producten.

Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Het mogelijk maken van intern onderzoek en het maken van statistische modellen.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, betalingsinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiële informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels, apparaatinformatie en servicespecifieke informatie.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het mogelijk maken van intern onderzoek en het maken van statistische modellen.

Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Het mogelijk maken van extern onderzoek, bijvoorbeeld door universiteiten of andere educatieve instituten.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, betalingsinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiële informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels, apparaatinformatie en servicespecifieke informatie.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het mogelijk maken van extern onderzoek en draagt bij tot het algemeen belang van de maatschappij bij het ondersteunen van onderzoek.

Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Compliance en het beschermen van Klarna tegen aansprakelijkheid

Voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving zoals anti-witwas- en accountancywetten en de wettelijke vereisten inzake kapitaaltoereikendheid.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, betalingsinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiële informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels, apparaatinformatie, informatie van externe PEP- en Sanctielijsten en servicespecifieke informatie.

Voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het uitvoeren van screening tegen sanctielijsten en lijsten met zogeheten politiek prominente personen.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie van externe PEP- en Sanctielijsten.

Voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het beschermen van Klarna tegen juridische vorderingen (het beperken van de aansprakelijkheid) en het handhaven van Klarna’s wettelijke rechten.

Alle categorieën van persoonsgegevens onder paragraaf 2.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het beschermen van zichzelf tegen juridische vorderingen en het handhaven van haar wettelijke rechten.

Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Voor marketingdoeleinden

Voor het versturen van marketing en aanbiedingen betreffende onze Diensten aan jou.

Je kunt je altijd afmelden door contact met ons op te nemen Gebruik hiervoor de contactgegevens onder paragraaf 13.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels en servicespecifieke informatie.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het versturen van marketing en aanbiedingen aan jou.

Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Om te bepalen welke marketing we je sturen. Deze verwerking stopt ook wanneer je je afmeldt voor het ontvangen van marketing.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over interactie tussen jou en Klarna, informatie over interactie tussen jou en winkels, apparaatinformatie en servicespecifieke informatie.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het bepalen welke marketing we je sturen.

Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Om gesponsorde links te plaatsen naar producten en diensten van winkels. Informatie over producten/diensten, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels, toestel informatie en informatie die specifiek ziet op diensten.
Klarna heeft een gerechtvaardigd belang om gesponsorde links te plaatsen om onze winkels in de Klarna App en onze website te promoten.

Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

4. Het verwerken van persoonsgegevens voor bepaalde Diensten

Deze paragraaf beschrijft het verwerken van persoonsgegevens voor bepaalde Diensten. Om meer over deze Diensten, en hun eigenschappen te leren, verwijzen we je naar de algemene voorwaarden van de betreffende Dienst.

4.1 Klarna’s kredietdiensten

De volgende diensten bestaan uit het verstrekken van krediet door ons aan jou: Betaal later (factuur), Betaal nu (alleen in het geval van automatische incasso), Financiering, Klarna Card en de kaart voor eenmalig gebruik (beschikbaar in de Klarna App). Om deze diensten aan te kunnen bieden, beoordelen we je kredietwaardigheid, gebaseerd op de door jou verstrekte contactgegevens en persoonlijke informatie, informatie over interactie tussen jou en Klarna en financiële informatie. De financiële informatie is inclusief extern verkregen informatie van handelsinformatiebureaus, zoals inkomen en betaalaanmerkingen (voor meer informatie over handelsinformatiebureaus zie paragraaf 7).

De Klarna Card en de kaart voor eenmalig gebruik

Als je de Klarna Card of de kaart voor eenmalig gebruik aanvraagt, beoordeelt Klarna je kredietwaardigheid op dezelfde wijze als bij onze andere kredietdiensten. In het geval van de Klarna Card zal Klarna de kredietbeoordeling continue aanpassen aan de hand van de interacties met Klarna.

We delen informatie over jou en de aankopen die je doet als je de Klarna Card gebruikt met VISA en leden van het VISA-betaalnetwerk, voor zover dit nodig is om je kaarttransactie te verwerken, fraude te voorkomen en toepasselijke regels te volgen. Als je je Klarna Card vernieuwt of een nieuwe ontvangt, zullen we deze informatie aan VISA overdragen zodat VISA haar partners bij wie jij je kaartgegevens hebt opgeslagen kan informeren (bijvoorbeeld bij herhaalde transacties).

Als je je Klarna Card aan een digitale portemonnee toevoegt, zullen we je gegevens delen met de aanbieder van de digitale portemonnee in overeenstemming met de privacyverklaring van die aanbieder.

4.2 Aanbiedingen en uitnodigingen op sociale media

Als je geklikt hebt op één van onze advertenties of evenementen gepost op een socialmedia-website van een derde partij kunnen we je contactinformatie krijgen zoals je die in je gebruikersprofiel van het betreffende platform hebt staan (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer en andere relevante zakelijke informatie zoals naam en adres van je bedrijf en de industrie waarin je werkzaam bent.). We gebruiken deze informatie om je de aangevraagde Dienst te leveren en om je marketing en aanbiedingen te sturen met betrekking tot onze Diensten. Je kunt je hiervoor altijd afmelden door contact met ons op te nemen. Zie hiervoor paragraaf 13.

4.3 De Klarna-rekeningen (spaar- en betaalrekeningen)

Als je een Klarna-rekening hebt, verwerkt Klarna ook informatie over jouw transacties en tegoeden. Wanneer je transacties of betalingen op andere rekeningen verricht, deelt Klarna je naam en rekeningnummer met de ontvanger en de financiële instelling van de ontvanger.

Als je een betaling hebt verricht op een Klarna-rekening, verwerkt Klarna de informatie die zij van de bank ontvangt die je hebt gebruikt voor de transactie, zoals je naam en rekeningnummer.

4.4 De Klarna-gebruikerservaring geleverd onder de Voorwaarden voor het gebruik van Klarna Services

Om een vlotte gebruikerservaring te kunnen leveren, zowel voor als na je aankoop, bieden wij de Diensten aan die hieronder beschreven staan en die meer specifiek zijn omschreven in de Voorwaarden voor het gebruik van Klarna Services. Het gebruik van deze Diensten houdt de volgende verwerking van je persoonsgegevens in:

Historische transacties

Wij bewaren informatie over de goederen/diensten die je aanschaft via onze Diensten of waartoe je ons op een andere manier toegang tot verleent, om deze informatie aan je te kunnen tonen.

Voorkeur voor het invullen van je gegevens

Het automatisch invullen van je gegevens kan op twee manieren gebeuren – door je interactie en door middel van een cookie.

Automatisch invullen door je interactie

Als je de Diensten gebruikt kunnen we vragen om je persoonlijke informatie en contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum of nationaal identificatienummer, alsmede andere informatie indien van toepassing. Wij bewaren deze informatie in onze systemen, en wanneer je bij ons terugkeert of onze Diensten gebruikt, hoef je alleen maar wat informatie op te geven zoals telefoonnummer, e-mail, postcode of nationaal ID-nummer (afhankelijk van het land), zodat wij de overige velden automatisch met de rest van de gegevens kunnen vullen.

Automatisch invullen door een cookie

Een andere methode die we kunnen gebruiken om je gegevens automatisch in te vullen is het plaatsen van cookies op je apparaat (computer, tablet, mobiele telefoon, etc.), waardoor je de mogelijkheid krijgt ervoor te kiezen om informatie zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum of nationaal identificatienummer en kaartgegevens bij Klarna op te slaan. Als je dit doet, gebruiken we de cookie om die gegevens op te halen bij Klarna als je gebruik maakt van onze Diensten op hetzelfde apparaat. We zullen je gegevens automatisch invullen wanneer je interactie hebt met Klarna.

Deactivering van automatisch invullen

Als je geen gebruik wilt maken van automatisch invullen kun je contact met ons opnemen om je instellingen aan te passen. Je kunt je instellingen ook aanpassen in de Klarna App of direct tijdens het aankoopproces in een winkel. Je kunt op elk gewenst moment alle cookies op je apparaat verwijderen, waardoor onze cookie ook wordt verwijderd.

Voorgeselecteerde voorkeursbetalingsmethoden

Klarna kan vooraf de betaalmethode selecteren die volgens ons de beste manier van betalen voor jou is. Deze verwerking en weergave heeft geen invloed op de betaalmethoden die voor je beschikbaar zijn. Voor deze beoordeling verwerkt Klarna informatie over de interactie tussen jou en Klarna, zoals informatie over de door jou eerder gekozen betaalmethoden, aankoopbedragen en winkel. Deze verwerking is profilering. Zie paragraaf 6 voor meer informatie over het opstellen van profielen.

Aanbiedingen en voordelen

Om je voordelen te kunnen bieden zoals kortingen, speciale evenementen, early access tot producten, kortingsacties, aanbiedingen van verkopers, proefexemplaren, give-aways etc., kijken we naar de informatie over interacties tussen jou en Klarna (zoals het aantal aankopen onder een bepaalde periode) en je contactinformatie en persoonlijke gegevens . Dit kan gepaard gaan met het opstellen van profielen. Zie paragraaf 6 voor meer informatie over het opstellen van profielen.

De informatie vormt de basis voor Klarna’s marketing en klantenanalyse, bedrijfs- en methodeontwikkeling en statistieken.

Binnen het programma van aanbiedingen en voordelen kunnen Klarna en Klarna’s leveranciers en onderaannemers (namens Klarna) deze informatie gebruiken om met jou te communiceren en aanbiedingen en voordelen aan te bieden via fysieke post, sms’jes, e-mail, sociale media en andere digitale kanalen. Klarna en haar leveranciers en onderaannemers zullen hiervoor geen gebruikmaken van direct marketingkanalen (bijv. e-mail of sms-berichten) als je je hebt afgemeld voor direct marketing. (of als je geen toestemming hebt gegeven voor direct marketing, maar dat wettelijk verplicht is in jouw land.)

Je kunt je afmelden voor aanbiedingen en voordelen via een link in een e-mail van ons, of door contact met ons op te nemen. Je vindt onze contactinformatie in paragraaf 13.

De Klarna App

Als je de Klarna App gebruikt, zullen extra persoonsgegevens worden verwerkt (bijvoorbeeld, gegevens die je zelf hebt ingevoerd op basis van je toestemming) om de Diensten die je kiest te gebruiken in de Klarna App aan te bieden zoals hieronder uiteengezet. Bovendien zal, indien je ervoor kiest om een beloning in te wisselen of mee te doen aan een specifieke aanbieding, de aanbieder van dergelijke aanbiedingen kunnen constateren dat je gebruik maakt van diensten van Klarna. Het personaliseren van content houdt in dat er profielen worden opgesteld waarover je meer kunt lezen in paragraaf 6, profilering vormt een onlosmakelijk onderdeel van de Klarna App als online shopping assistent.

 • Gepersonaliseerde artikelen en advertenties: je kunt gepersonaliseerde artikelen en advertenties zien op basis van je eerdere aankopen, contact- en identificatiegegevens, informatie over goederen of diensten, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, en informatie over de interactie tussen jou en winkels, apparaatinformatie en servicespecifieke informatie.
 • Gesponsorde links: als je klikt op een gesponsorde link die een product of een dienst promoot van een winkel, zal je worden doorgeleid naar de website van de winkel via een derde partij, een zogenaamd “gelieerd netwerk” (verder uitgelegd in afdeling 7.14). Het gelieerde netwerk kan mogelijk tracking technologie op je toestel plaatsen dat informatie bevat van hetgeen je hebt aangeklikt op een gesponsorde link in de Klarna App, wat vervolgens wordt gebruikt om je bezoek aan een winkel te tracken, zodat er een potentiële commissie voor Klarna kan worden berekend.
 • Gepersonaliseerd Klarna-overzicht: er wordt een overzicht weergegeven, waar je de status van je Klarna-aankopen en je aankoopgeschiedenis kunt bekijken, toegang krijgt tot eventuele terugbetalingen en betalingsvoorwaarden kunt regelen en verlengen.
 • Samengestelde shopping collectie: als je informatie met ons hebt gedeeld over welke onderwerpen, producten of diensten je geïnteresseerd in bent, dan zullen we deze informatie gebruiken om je te voorzien van een gepersonaliseerde shopping collectie, waar je de producten en diensten kunt vinden die zijn samengesteld aan de hand van jouw interesses.
 • Levering en het volgen van pakketten: in sommige gevallen kan je de route van je pakket volgen.
 • Mogelijkheid om winkels te “volgen”: als je ervoor kiest om een winkel te “volgen”, ontvang je informatie over de campagnes die verbonden zijn aan die winkel. Klarna zal dan automatisch beoordelen of je aankopen recht geven op kortingen of andere aanbiedingen binnen de lopende campagne van die winkel.
 • Kredietdiensten: wij kunnen je krediet aanbieden op basis van eerdere aankopen.
 • Shoppen met de eenmalige betaalkaart: winkelen via de Klarna App is een manier om Klarna’s betaalmethoden in bijna elke winkel te gebruiken door een eenmalige betaalkaart. Wanneer je de eenmalige betaalkaart gebruikt, verzamelt Klarna informatie over je aankopen en toont deze in de app.
 • Klantenservice: wanneer je gebruikmaakt van onze klantenservice via, of in verband met, de Klarna App hebben wij toegang tot de informatie die je ons verstrekt.
 • E-mail Connect: als je jouw e-mailaccount gekoppeld hebt aan Klarna’s E-mail Connect dienst, dan heeft Klarna regelmatig toegang tot jouw e-mailaccount en haalt Klarna hier aankoop gerelateerde informatie uit zoals tracking ID’s en andere informatie over goederen en diensten en de interactie tussen jou en winkels, om deze informatie op te nemen in de Klarna App. Deze dienst kun je op ieder gewenst moment uitzetten, waardoor Klarna geen toegang meer heeft tot jouw e-mailaccount.
 • Winkel zoeker: je kunt ervoor kiezen om je locatie met ons te delen. In dat geval geef je ons toestemming om deze informatie te gebruiken zodat wij jou winkels kunnen tonen in jouw omgeving. Je kunt je toestemming op ieder moment intrekken door het delen van je locatie uit te schakelen op jouw toestel. Klarna bewaart jouw locatie niet nadat wij de winkels in jouw omgeving hebben getoond.
 • De in-app webbrowser: de Klarna App bevat een webbrowser waarmee je toegang kan krijgen tot websites van winkels en online winkels zodat je vervolgens met de betaalmethodes van Klarna kunt shoppen, ook met winkels die nog niet onze betaalmethodes gebruiken. Klarna verzamelt informatie over hoe je de browser gebruikt zodat wij je kunnen wijzen op relevante deals en aanbiedingen. Daarnaast kunnen websites die je bezoekt hun eigen cookies of andere tracking technologieën op jouw toestel plaatsen.
 • Visueel zoeken: Je kunt ervoor kiezen om foto’s van producten te uploaden, door een foto van het desbetreffende product te maken of door een foto uit de bibliotheek van je telefoon te kiezen, wij zullen dan proberen soortgelijke producten te vinden om aan je te laten zien.
 • Wenslijst: Je kunt ervoor kiezen om producten en diensten in de Klarna App aan je Wenslijst toe te voegen, zodat je deze later kunt terugvinden, of de prijzen daarvan in de gaten kunt houden. Je kunt je Wenslijst ook delen met anderen, zoals vrienden en familie, waarbij zij dan jouw profielfoto en profielnaam kunnen zien. In sommige gevallen kunnen, als je bent ingelogd op een website van een winkel, links naar een product of dienst die je aan je Wenslijst hebt toegevoegd persoonlijke informatie over jou bevatten, zoals je e-mail adres.
 • Je gekoppelde bankrekeningen (de Personal Finance Service): Via deze dienst krijg je een overzicht van je financiën, inclusief transacties met Klarna, maar ook je gekoppelde bankrekeningen. Wanneer je ervoor kiest om deze Dienst te gebruiken, zal Klarna informatie verwerken over de externe bankrekeningen en andere rekeningen (zoals credit cardrekeningen) die je wil koppelen en zal Klarna persoonlijke gegevens verzamelen zoals rekeningnummer, bank, historische transacties op de rekening en beschikbaar saldo en andere tegoeden.
 • Op basis van deze gegevens zal Klarna je financiën visualiseren en je tools aanreiken om je financiën te controleren door middel van aanbiedingen relevant voor jouw specifieke situatie (op basis van profilering, zoals uitgelegd in hoofdstuk 6). Dit gebeurt door uitgaven te vergelijken met de uitgaven van andere gebruikers van de Dienst. Op basis van deze vergelijking kunnen wij, samen met onze partners, manieren bieden om je vaste en wisselende kosten te minimaliseren.
 • Profielfoto: Je kunt ervoor kiezen om een profielfoto te uploaden in de Klarna App, in dat geval kan deze foto worden getoond in verschillende Klarna-interfaces (bijvoorbeeld in Klarna’s checkout van een winkel, of in de Klarna App). Klarna’s interfaces kunnen ook worden ingebed in de apps van de winkels. De afbeelding kan ook aan anderen getoond worden als je je apparaat met anderen deelt (tijdens het gebruik van automatisch invullenl door middel van cookies), of als je ervoor kiest om de inhoud van je Klarna App met anderen te delen. Je kunt te allen tijde je foto wissen in de App of door contact met ons op te nemen.

5. Intrekken van toestemming

Wanneer wij je persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming of expliciete toestemming (bijvoorbeeld in verband met het indienen van een volmacht, het indienen van aanvullende informatie die aangeeft dat je een kwetsbare klant bent, of in het geval dat je bijzondere categorieën van persoonsgegevens uploadt naar onze Diensten), kun je deze toestemming intrekken door je gegevens in de Klarna App te verwijderen of door contact met ons op te nemen. Het intrekken van deze toestemming zal niet leiden tot enig nadeel voor jou, aangezien wij dit soort informatie niet nodig hebben om onze Diensten te kunnen leveren.

6. Profilering door Klarna en geautomatiseerde besluitvorming

“Profilering” betekent de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten die op jou betrekking hebben te evalueren, bijvoorbeeld om aspecten van je financiële situatie of je voorkeuren te analyseren of te voorspellen, zoals koopinteresses. Wij gebruiken profilering op basis van persoonsgegevens die wij over jou hebben om individuele of geautomatiseerde beslissingen te nemen, voor de volgende doeleinden:

Beslissingen zonder rechtsgevolgen en die je niet op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treffen

Klarna neemt de volgende beslissingen zonder rechtsgevolgen of zonder gevolgen die je op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treffen;

  • voorspellen welke marketing content voor jou interessant zou zijn. Je kunt hier altijd bezwaar tegen maken en je afmelden van dergelijke marketing en profilering door contact met ons op te nemen.Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens voor marketing zie paragraaf 3 hierna.;
  • te beslissen welke loyaliteitsbonussen bij je passen (zie paragraaf 4.4 voor meer informatie);
  • te beslissen over de meest geschikte manier om contact met je op te nemen over uitstaande schulden (zie paragraaf 3 voor meer informatie);
  • te beslissen welke content in je Klarna App wordt getoond. Zie paragraaf 4.4 voor meer informatie.
  • te beslissen in welke volgorde verschillende betaalopties zullen worden gepresenteerd in de checkout van een winkel die Klarna gebruikt.
    Daarnaast gebruiken sommige van onze Diensten, zoals wanneer je bankrekeningen en vergelijkbare accounts in onze Klarna App koppelt, profilering om je de toepasselijke Dienst te kunnen leveren. Een voorbeeld is het aan jou verschaffen van voor jou relevante financiële inzichten of om te selecteren welke aanbiedingen we geven, in overeenstemming met de voorwaarden van de Dienst.

Beslissingen met rechtsgevolgen of die je op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treffen

“Geautomatiseerde besluitvorming, met rechtsgevolgen of die je op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treft” betekent dat bepaalde beslissingen met betrekking tot onze Diensten uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde middelen,zonder enige interactie van een van onze medewerkers. Deze beslissingen hebben een aanmerkelijke impact op jou als consument, dat vergelijkbaar is met een rechtsgevolg. Door een dergelijke geautomatiseerde beoordeling verhogen wij de objectiviteit en transparantie van de besluitvorming bij het aanbieden van deze Diensten.

Wij maken gebruik van dit soort geautomatiseerde besluitvorming wanneer wij:

    • besluiten om je geen aanbod te doen voor onze kredietdiensten.
    • besluiten om je aanvraag om een kredietdienst te gebruiken goed te keuren.
    • besluiten om je aanvraag om een kredietdienst te gebruiken af te wijzen.
    • besluiten of je een risico op fraude of het witwassen van geld vormt, als uit onze verwerking blijkt dat jouw gedrag tekenen van witwassen van geld vertoont, frauduleus gedrag is, dat je gedrag niet in overeenstemming is met eerdere verklaringen of als je je ware identiteit opzettelijk lijkt te hebben verborgen. In bepaalde gevallen controleert Klarna ook of een specifieke klant al dan niet op een zogenaamde sanctielijst staat.

Zie paragraaf 3 voor meer informatie over de soorten persoonsgegevens die voor deze doeleinden worden verwerkt.

Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen een geautomatiseerde beslissing met rechtsgevolgen of die je op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treft (samen met de bijbehorende profilering) door contact met ons op te nemen via het in paragraaf 13 genoemde e-mailadres. Een medewerker van Klarna zal dan naar je zaak kijken.

7. Met wie kunnen we je persoonsgegevens delen?

Wij kunnen je persoonsgegevens delen met de onderstaande categorieën van ontvangers, voor de onderstaande doeleinden. Met welke ontvangers wij je persoonsgegevens precies delen en voor welke doeleinden, hangt af van de Diensten die je gebruikt. Daarbij nemen wij alle redelijke contractuele, wettelijke, technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens met een adequaat beschermingsniveau worden behandeld.

7.1 Leveranciers en onderaannemers

Klarna kan persoonsgegevens delen met leveranciers en onderaannemers die wij gebruiken om de Diensten aan je te leveren. Leveranciers en onderaannemers zijn bedrijven die alleen het recht hebben om de persoonsgegevens die zij van Klarna ontvangen namens Klarna te verwerken. Voorbeelden van dergelijke leveranciers en onderaannemers zijn software- en gegevensopslagaanbieders, aanbieders van diensten op het gebied van betalingsverwerking en bedrijfsadviseurs.

7.2 Winkels

Klarna deelt persoonsgegevens met de winkel die je bezoekt of waar je een aankoop doet (dit kunnen ook aan de winkels gelierde ondernemingen zijn indien je daarover bent geïnformeerd door de winkel). Dit wordt gedaan om de winkel in staat te stellen je aankoop en je relatie met de winkel of de gelieerde onderneming uit te voeren en te beheren, bijvoorbeeld voor het verifiëren van je identiteit, je de goederen toe te sturen, vragen en geschillen te beheren, om je relevante marketing te sturen en ook om fraude te voorkomen. De persoonsgegevens die met een winkel worden gedeeld, zijn onderworpen aan de privacyverklaring en beleid van de winkel.

7.3 Betalingsdienstaanbieders, Accountinformatiediensten en financiële instellingen

7.3.1 Betalingsdienstaanbieders (“PSP’s”) en financiële instellingen

Betalingsdienstaanbieders bieden winkels en Klarna diensten aan voor het aanvaarden en verwerken van elektronische betalingen via verschillende betaalmethoden, waaronder kredietkaarten, betalingen per bank zoals automatische incasso’s, bankoverschrijvingen, enz. Sommige winkels gebruiken PSP’s waarmee ze je informatie delen voor de verwerking van betalingen. Dit doen ze in overeenstemming met de privacyverklaringen van de winkels. De winkels kunnen ook, voor de verwerking van de administratie van betalingen, van ons verlangen dat wij jouw informatie delen met PSP’s. Sommige PSP’s verzamelen en gebruiken je informatie ook onafhankelijk van elkaar in overeenstemming met hun eigen privacyverklaringen. Dit is bijvoorbeeld het geval als je een digitale portemonnee gebruikt.

Daarnaast kan Klarna je informatie delen met andere financiële instellingen om de transacties uit te voeren die je met jouw account verricht.

7.3.2 Accountinformatiediensten “Account Information Services” (“AIS”) en financiële instellingen

Wanneer je gebruik maakt van Klarna’s betaalmiddelen, kan Klarna voor fraudepreventie hulpmiddelen inzetten om jouw identiteit te verifiëren, zoals Bank Login, waarbij Klarna gebruik maakt van AIS om informatie van jouw online bank te verzamelen en te beoordelen. Klarna is de leverancier van AIS aan jou en in relatie tot jouw bank. Wanneer je met behulp van AIS inlogt bij jouw online bankrekening, verzamelt Klarna de noodzakelijke gegevens om de beoordeling uit te voeren. Wanneer je de Bank Login service gebruikt, slaat Klarna nooit jouw daadwerkelijke gebruikersgegevens op (zoals Bank-ID, PIN-code en TAN-code). In plaats daarvan worden deze gegevens wanneer je toegang hiertoe hebt direct aan jouw bank verstrekt, waarbij gebruik wordt gemaakt van een versleutelde verbinding die voldoet aan de relevante bancaire standaarden voor publieke en private sleutels.

7.4 Handelsinformatiebureaus

Als je een krediet aanvraagt (zie Paragraaf 4.1 hierboven voor een specificatie van onze kredietdiensten), kunnen jouw persoonsgegevens worden gedeeld met handelsinformatiebureaus, om je kredietwaardigheid te beoordelen in verband met je aanvraag, om je identiteits- en contactgegevens te bevestigen en jou en andere klanten te beschermen tegen fraude. Het delen van deze gegevens kwalificeert als een kredietbeoordeling.

In Nederland deelt Klarna jouw naam, adres en telefoonnummer met handelsinformatiebureaus zodat de kredietbeoordeling kan worden uitgevoerd. Deze kredietbeoordeling heeft geen invloed op je kredietwaardigheid.

De handelsinformatiebureaus zullen jouw informatie verwerken in lijn met hun eigen privacy statement en je kunt er hier achter komen met welke bureaus wij samenwerken.

Daarnaast geldt het volgende als je je hebt aangemeld voor Financiering: Klarna deelt jouw naam, geboortedatum, adres, in sommige gevallen email adres, informatie over jouw financieringsschuld en informatie over terugbetalingen (inclusief late terugbetalingen) met betrekking tot die schuld, met de Nederlandse Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR), in lijn met Nederlandse financiële wetgeving. De informatie die wordt gedeeld met BKR heeft mogelijk invloed op jouw toekomstige kredietwaardigheid en de mogelijkheid om krediet op te nemen.

Houd er rekening mee dat Klarna alleen de kredietwaardigheid heeft die we van een commercieel informatiebureau ontvangen, alleen in een scriptgegevensformaat. Dit betekent dat u het beste een kopie van de beoordeling kunt opvragen bij het handelsinformatiebureau als u een leesbare versie wilt zien.

7.5 Diensten voor fraudepreventie en identiteitscontrole

Je persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met bedrijven die diensten voor het voorkomen van fraude aanbieden, om je identiteit en de juistheid van de gegevens die je ons hebt verstrekt te controleren en om criminele activiteiten te voorkomen. De bedrijven waarmee we in Nederland samenwerken, worden hier opgesomd. Houd er rekening mee dat deze bedrijven je gegevens verwerken in overeenstemming met hun eigen privacyverklaringen.

7.6 Klarna Group

Je informatie kan worden gedeeld met bedrijven binnen de Klarna-groep, op basis van de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de bedrijfsvoering van Klarna.

7.7 Socialmedia-bedrijven

Als je contact met ons opneemt via social media-platforms zoals Facebook of Twitter, worden je gegevens door deze bedrijven opgeslagen en verwerkt, in overeenstemming met hun privacyverklaringen.

7.8 Een persoon met een volmacht voor jouw handelingen

Klarna zal je gegevens delen met een persoon die een volmacht heeft om jouw persoonsgegevens te ontvangen. De gegevens worden gedeeld op basis van jouw toestemming.

7.9 Google

Als je Google Maps gebruikt bij het afrekenen (bijvoorbeeld om je adres op te zoeken in het adresveld) of de Klarna App, verwerkt Google je gegevens in overeenstemming met Google Maps’/Google Earth’s servicevoorwaarden en privacy beleid. Wanneer je via een webbrowser gebruik maakt van de Klarna App, dan verzamelt Google bovendien jouw toestelinformatie door middel van de reCAPTCHA dienst die in de webbrowser is geïmplementeerd.
Soms gebeurt dit in combinatie met informatie die je invoert in de reCAPTCHA dienst. Google verwerkt deze informatie in lijn met haar eigen privacy beleid. Klarna verwerkt deze gegevens op grond van haar gerechtvaardigd belang ten behoeve van haar bedrijfsvoering, aangezien de reCAPTCHA dienst misbruik van onze diensten voorkomt.

7.10 Autoriteiten

Klarna kan noodzakelijke informatie bekendmaken aan instanties zoals politie, belastingdienst of andere instanties indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of onder bepaalde omstandigheden indien je ons hierom hebt verzocht of indien dit vereist is voor het toepassen van belastingaftrek. Een voorbeeld van een wettelijk verplichte openbaarmaking is voor de bestrijding van het witwassen van geld of om de financiering van terrorisme tegen te gaan.

7.11 Logistieke bedrijven

Klarna kan je informatie delen met logistieke bedrijven die de door jou bestelde goederen leveren, indien je ervoor gekozen hebt om de pakketten te volgen. Voorbeelden van gegevens die we delen zijn contactinformatie en persoonlijke gegevens en trackingnummer. Houd er rekening mee dat de logistieke bedrijven je gegevens verwerken in overeenstemming met hun eigen privacyverklaringen.

7.12 Partners binnen de Personal Finance Service en het Aanbiedingen en Voordelenprogramma

Klarna kan je informatie delen bij de verkoop van onbetaalde schulden of bij opdrachtgeving to incasso aan derden, bijvoorbeeld aan incassobureaus. Het delen van persoonsgegevens gebeurt dan op basis van een legitiem belang van het incasseren en verkopen van schulden. De incassobureaus verwerken jouw gegevens in overeenstemming met hun eigen privacyverklaringen of als verwerker van Klarna. De incassobureaus kunnen mogelijk ook informatie over je onbetaalde schuld delen met handelsinformatie bureaus, hetgeen invloed kan hebben op je kredietwaardigheid en de mogelijkheid om in de toekomst krediet op te nemen.

7.13 Incassobureaus en andere opkopers van vorderingen

Klarna kan je informatie delen bij de verkoop van onbetaalde schulden of bij opdrachtgeving incasso aan derden, bijvoorbeeld aan incassobureaus. Het delen van persoonsgegevens gebeurt dan op basis van een legitiem belang van het incasseren en verkopen van schulden. De incassobureaus of andere opkopers van vorderingen verwerken jouw gegevens in overeenstemming met hun eigen privacyverklaringen of als verwerker van Klarna. De incassobureaus of andere opkopers van vorderingen kunnen mogelijk ook informatie over je onbetaalde schuld delen met handelsinformatie bureaus, hetgeen invloed kan hebben op je kredietwaardigheid en de mogelijkheid om in de toekomst krediet op te nemen.

7.14 Gelieerde netwerken

Klarna kan informatie delen over het feit dat je op een gesponsorde link hebt geklikt (i.e. links die producten of diensten van winkels promoten) met zogenaamde “gelieerde netwerken”. Deze gegevens worden gedeeld als je op een gesponsorde link klikt, waarna je wordt omgeleid naar de website van de winkel via het “gelieerde netwerk”. Het gelieerde netwerk plaatst mogelijk een tracking technologie op je toestel dat het gegeven bevat dat je geklikt hebt op een gesponsorde link via een van Klarna’s applicaties, zodat je bezoek aan een winkel getrackt kan worden om een potentiele commissie voor Klarna te berekenen. De gelieerde netwerken kunnen jouw persoonsgegevens verwerken in lijn met hun eigen privacy statements.

7.15 Desinvestering

    • In het geval dat Klarna vorderingen, bedrijven of activa verkoopt of koopt, kan Klarna je persoonsgegevens delen met de toekomstige verkoper of koper van dergelijke vorderingen, bedrijven of activa.
    • Als Klarna vrijwel al haar activa worden verworven door een derde partij, kunnen persoonsgegevens over Klarna’s klanten worden gedeeld.

8. Waar verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij streven er altijd naar om je persoonsgegevens binnen de EU/EER te verwerken. In bepaalde situaties, zoals wanneer wij persoonsgegevens delen met een bedrijf, leverancier of onderaannemer van de Klarna groep buiten de EU/EER, kunnen je persoonsgegevens echter worden doorgegeven aan en verwerkt in een bestemming buiten de EU/EER. Als de winkel waar je winkelt zich buiten de EU/EER bevindt, betekent het delen van je persoonsgegevens met de winkel ook dat jouw gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt.

Wij zorgen dat een adequaat beschermingsniveau in stand wordt gehouden en dat correcte verwerking van persoonsgegevens adequaat gewaarborgd wordt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de AVG, wanneer wij je gegevens buiten de EU/EER verwerken. Deze waarborgen bestaan erin dat het derde land of de staat in kwestie onderworpen is aan een besluit van de Europese Commissie om het beschermingsniveau passend te verklaren of de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie ten uitvoer te leggen.

9. Hoelang verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij zullen je persoonsgegevens verwerken gedurende de periode die nodig is voor bepaalde doeleinden van onze verwerking Deze doeleinden zijn beschreven in deze privacyverklaring. Dit betekent dat wij je persoonsgegevens, ook al stoppen wij met de verwerking van je persoonsgegevens voor het ene doel, zullen bewaren als deze nog voor een ander doel moeten worden verwerkt, waarbij wij ze alleen voor dat andere doel zullen gebruiken. In het bijzonder:

    • Zolang je onze Voorwaarden voor het gebruik van Klarna Services hebt geaccepteerd, zullen wij, totdat je deze voorwaarden beëindigt (door contact met ons op te nemen of door ons te instrueren om gegevens te verwijderen door middel van bijvoorbeeld een verzoek om gegevens te wissen), de persoonsgegevens verwerken die wij nodig hebben om de Diensten aan je aan te kunnen bieden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gegevens met betrekking tot je eerdere aankopen.
    • Wij verwerken persoonsgegevens die zijn opgenomen in kredietbeoordelingen ten behoeve van nieuwe kredietbeoordelingen gedurende een periode van 90 dagen na de datum waarop de opvraag is gedaan.
    • Wij verwerken persoonsgegevens met betrekking tot schuld ten behoeve van nieuwe kredietbeoordelingen gedurende een periode van drie (3) jaar na het afsluiten van de schuld – door betaling van de schuld, waarbij de schuld wordt afgeschreven door Klarna of de verkoop van de schuld door Klarna.
    • Wij verwerken opnames van telefoongesprekken gedurende een periode van 90 dagen na de opnamedatum voor kwaliteitsdoeleinden.
    • Wij verwerken persoonsgegevens met het oog op de naleving van de geldende wetgeving, zoals consumentenrechten, bankregelgeving, de bestrijding van het witwassen van geld en de boekhouding. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunnen je persoonsgegevens tot tien jaar na het einde van de klantrelatie worden bewaard.

10. Je rechten met betrekking tot persoonsgegevens

    • Recht op informatie. Je hebt het recht om geïnformeerd te worden over de manier waarop wij je informatie verwerken. Wij doen dit door middel van deze privacyverklaring, andere informatie op onze website en door het beantwoorden van vragen die ons worden gesteld.
    • Recht van inzage. Je kunt een kopie van je gegevens opvragen als je wilt weten welke persoonsgegevens wij over jou verwerken. Deze kopie van jouw persoonsgegevens kan ook in een machineleesbaar formaat worden verstrekt (m.a.w. “data portabiliteit”).
    • Recht op rectificatie. Je hebt het recht om onjuiste of onvolledige informatie over jezelf te corrigeren.
    • Recht op vergetelheid. Je hebt het recht om te verzoeken om verwijdering van je persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of wanneer je je toestemming hebt ingetrokken. Zoals hierboven in paragraaf 3 en 9 meer in detail beschreven, zijn wij ook onderworpen aan bepaalde wettelijke verplichtingen die ons verhinderen om sommige gegevens onmiddellijk te verwijderen.
    • Recht op beperking van de verwerking of recht van bezwaar tegen de verwerking. Als je van mening bent dat je informatie onjuist is of dat wij je gegevens onrechtmatig gebruiken, heb je het recht om ons te vragen de verwerking te stoppen. Je kunt ook bezwaar maken tegen onze verwerking wanneer je van mening bent dat er omstandigheden zijn die de verwerking onrechtmatig maken. Verder kun je altijd bezwaar maken tegen ons gebruik van jouw data voor direct marketing.
    • Recht om bezwaar te maken tegen een geautomatiseerd besluit. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen een geautomatiseerd besluit dat genomen is door Klarna. Zie paragraaf 6 voor meer informatie over hoe Klarna gebruik maakt van geautomatiseerde besluitvorming.
    • Recht om toestemming in te trekken. Zoals omschreven in paragraaf 5, mag je jouw toestemming te allen tijde intrekken wanneer expliciete toestemming de grondslag vormt voor de verwerking van jouw gegevens.
    • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij je nationale toezichthoudende autoriteit persoonsgegevens of de Zweedse toezichthoudende autoriteit bescherming persoonsgegevens (Integritetsskyddsmyndigheten). Klachten bij de Zweedse autoriteit bescherming persoonsgegevens kunnen via deze link worden ingediend: https://www.datainspektionen.se/other-lang/in-english/.
    • Controle over de instellingen van de diensten in de Klarna App. In de Klarna App heb je de mogelijkheid om de instellingen aan te passen, bijvoorbeeld of je meldingen of gepersonaliseerde marketing wilt ontvangen. Wij zullen altijd je keuze respecteren.

11. Hoe zit het met cookies en andere tracking-technologieën?

Om een op maat gesneden en “smoooth” ervaring te leveren, gebruiken we cookies en soortgelijke tracking-technologieën in onze online applicaties, zoals onze website, de Klarna App en de kassa’s van winkels die samenwerken met Klarna. U kunt meer informatie vinden over de door ons gebruikte trackingtechnologieën en de relevante trackingtechnologieën accepteren of weigeren in de betreffende applicatie.

12. Updates van deze privacyverklaring

Wij werken voortdurend aan het verbeteren van ons service-aanbod, zodat je een nog betere gebruikerservaring krijgt. Dit omvat zowel wijzigingen in bestaande Diensten als de introductie van nieuwe Diensten. Het is daarom belangrijk dat je deze privacyverklaring elke keer dat je een Klarna Dienst gebruikt leest, aangezien de verwerking van je persoonsgegevens veranderd kan zijn sinds je voor het laatst een van onze Services gebruikte.

13. Contactgegevens.

Klarna Bank AB (publ) is geregistreerd in het Zweedse handelsregister onder het registratienummer 556737-0431 met ons hoofdkantoor aan Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Klarna heeft een functionaris gegevensbescherming en een team van specialisten op het gebied van gegevensbescherming dat uitsluitend met gegevensbescherming en privacy werkt. We hebben ook een speciaal team binnen onze klantenservice dat zich bezighoudt met gegevensbescherming. Je kunt ze altijd bereiken via dataprotectie@klarna.nl.

Klarna Bank AB (publ) is onderworpen aan de Zweedse wet inzake gegevensbescherming. Bezoek www.klarna.com voor meer informatie over Klarna.

Laatst bijgewerkt op 4 januari 2021.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen